Spouštěče

iDoklad

Sledovat vydané faktury

Sleduje nové faktury.

Akce

EET

Odeslat tržbu

Odešle tržbu do EET a vrátí fiskální identifikační kód (FIK).

EET

Vytvořit podpisový kód poplatníka (PKP)

Z předaných dat vytvoří PKP (slouží pro offline režim).

iDoklad

Označit fakturu jako zaplacenou

Provede plné uhrazení faktury.

iDoklad

Doručit vydanou fakturu e-mailem

Odešle fakturu odběrateli.

iDoklad

Vytvořit vydanou fakturu

Vloží novou fakturu do seznamu faktur.

iDoklad

Vytvořit kontakt

Vytvoří nový kontakt.

Vyhledávače

iDoklad

Vyhledat vydané faktury

Vyhledá faktury na základě zadaných parametrů.

iDoklad

Vyhledat kontakty

Vyhledá kontakty na základě nastavených filtrů

iDoklad

Načíst seznam kontaktů

Vrátí seznam kontaktů, které jsou na iDokladu uloženy.

iDoklad

Načíst kontakt

Vrátí detailní informace o kontaktu.

iDoklad

Načíst vydanou fakturu

Vrátí detail o faktuře vydané, a to včetně výpočtu sum.

iDoklad

Načíst seznam vydaných faktur

Vrátí seznam faktur vydaných.

Integrujte EET, iDoklad s těmito službami