Spouštěče

HipChat

Sledovat soukromé zprávy

Spustí se, jakmile byla přijata nová privátní zpráva.

HipChat

Sledovat zprávy v místnosti

Spustí se, jakmile byla přidána nová zpráva do vybrané místnosti.

Akce

EET

Odeslat tržbu

Odešle tržbu do EET a vrátí fiskální identifikační kód (FIK).

EET

Vytvořit podpisový kód poplatníka (PKP)

Z předaných dat vytvoří PKP (slouží pro offline režim).

HipChat

Poslat soukromou zprávu

HipChat

Sdílet soubor s jiným uživatelem

HipChat

Sdílet soubor v místnosti

HipChat

Zaslat upozornění do místnosti

Integrujte EET, HipChat s těmito službami