Spouštěče

Help Scout

Watch ConversationsOKAMŽITÝ

Triggers when new conversation data are received from the Help Scout.

Help Scout

Watch CustomersOKAMŽITÝ

Triggers when a new customer is created.

Help Scout

Watch RatingOKAMŽITÝ

Triggers when a new rating is received.

Akce

Help Scout

Create Customer

Creates a cutomer.

Help Scout

Create Thread

Creates a thread.

Help Scout

Create Conversation

Creates a new conversation.

Help Scout

Update Thread

Updates a thread with entered content.

Help Scout

List Mailbox Customers

List mailbox customers.

EET

Odeslat tržbu

Odešle tržbu do EET a vrátí fiskální identifikační kód (FIK).

EET

Vytvořit podpisový kód poplatníka (PKP)

Z předaných dat vytvoří PKP (slouží pro offline režim).

Vyhledávače

Help Scout

List Converstaions

Returns list of all conversations.

Help Scout

Get Attachment Data

Gets attachment.

Help Scout

Get Conversation

Loads the selected conversation.

Help Scout

Get Customer

Brings a detail of the specified customer.

Help Scout

Search Customers

Returns a list of customers based on user's requirements.

Integrujte EET, Help Scout s těmito službami