Integrace EET, MailChimp, Plotly, Twitch, GoSMS

EET
GoSMS
MailChimp
Plotly
Twitch
Vyzkoušejte Integromat ZDARMA
Integromat je pro běžné použití zdarma.

Co je to Integromat?

GmailWatch emailsGoogle SheetsAdd a rowGmailIterate attachmentsRouterFacebookCreate a postArchiveCreate an archiveDropboxUpload a fileDocuments onlyImages onlyKdyž přijde nový emailPřidej řádek do sheetuZpracuj přílohyjednu po druhé ...Nahraj fotky na zeďZazipuj dokumentyNahraj archiv

Integromat automatizuje procesy, které děláte ručně. Propojuje aplikace, přenáší a transformuje data. To vše neustále 24 hodin denně, bez nutnosti Vašeho zásahu. Pouze nastavte, co má dělat a nechte ho pracovat za Vás. Šetřete svůj čas!

Spouštěče

MailChimp

Sledovat kampaně

Spustí se, pokud byla odeslána nová kampaň.

MailChimp

Sledovat odběratele

Spustí se, pokud se do seznamu přihlásí nový odběratel.

MailChimp

Sledovat odhlášení

Spustí se, pokud se některý odběratel odhlásí.

MailChimp

Sledovat seznamy

Spustí se, pokud byl vytvořen nový seznam.

MailChimp

Sledovat soubory

Spustí se, pokud bude přidán nový soubor.

MailChimp

Sledovat segmenty listu

Spustí se, pokud byl vytvořen nový segment nebo upraven stávající.

MailChimp

Sledovat události u listu OKAMŽITÝ

Spustí se pokud u listu nastane jedna z definovaných událostí.

Twitch

Watch New Videos

Check for new videos from channels you follow.

Twitch

Watch new Subscribers

Check for new Subscribers on your channel.

Twitch

Watch Followed Streams

Check if followed stream is live.

Twitch

Watch New Clips

Gets the top clips for the games you follow.

Twitch

Watch New Follows

Checks your channel for new followers.

GoSMS

Přijímat doručenky OKAMŽITÝ

Spustí se v případě, že byl vygenerován report o nových doručenkách. Každých 10 sekund se generuje report o doručených zprávách.

GoSMS

Přijímat odpovědi OKAMŽITÝ

Spustí se v případě, že byl vygenerován report o odpovědích ke zprávě. Nové odpovědi se kontrolují každých 10 sekund. Jsou-li odpovědi, generuje se report.

Akce

EET

Odeslat tržbu

Odešle tržbu do EET a vrátí fiskální identifikační kód (FIK).

EET

Vytvořit podpisový kód poplatníka (PKP)

Z předaných dat vytvoří PKP (slouží pro offline režim).

MailChimp

Přihlásit odběratele

Přidá e-mail do seznamu odběratelů.

MailChimp

Upravit odběratele

Upraví již existujícího odběratele.

MailChimp

Odstranit odběratele

Odebere e-mail ze seznamu odběratelů.

MailChimp

Vyhledat odběratele

Vyhledá odběratele podle jeho e-mailové adresy.

MailChimp

Načíst seznam odběratelů

Načte seznam odběratelů podle zadaných kritérií.

MailChimp

Získat report kampaně

Získá informace o kampani.

MailChimp

Upravit sekci v šabloně kampaně

Upraví definovanou sekci ve vlastní HTML šabloně použité v kampani.

MailChimp

Načíst seznam listů

Načte seznam listů.

MailChimp

Načíst seznam odběratelů ze segmentu

Načte seznam všech odběratelů z vybraného segmentu.

MailChimp

Odebrat odběratele ze segmentu

Odebere odběratele ze statického segmentu.

MailChimp

Přidat odběratele do segmentu

Přidá nového odběratele do statického segmentu.

MailChimp

Registrovat webhook u listu

Zaregistruje webhook u daného listu.

MailChimp

Vytvořit list

Vytvoří nový list.

MailChimp

Získat report emailů kampaně

Získá informace od doručení jednotlivých emailů kampaně.

Plotly

Smazat graf

Smaže existující graf.

Plotly

Vytvořit graf

Vytvoří nový graf ve službě Plotly.

Plotly

Vytvořit obrázek grafu

Vytvoří obrázek grafu podle zadaných parametrů.

Twitch

Get Stream by User

Gets stream information (the stream object) for a specified user.

Twitch

Unfollow Channel

Deletes you from the followers of a specified channel.

Twitch

Unblock User

Unblocks a user; that is, deletes a specified target user from your blocks list.

Twitch

Get Streams Summary

Gets a summary of live streams.

Twitch

Check Channel Subscription by User

Checks if your channel has a specified user subscribed to it.

Twitch

Get Feed Post

Gets a specified post from a specified channel feed.

Twitch

Update Video

Updates information about your video that was already created.

Twitch

Delete Feed Post

Deletes a specified post in your channel feed.

Twitch

Get Video

Gets information about your video.

Twitch

Delete Video

Deletes a specified video. The video can be any type of VOD (Video on Demand): past broadcasts (videos created from a live Twitch stream), highlights (cut from past broadcasts), or uploads (manually uploaded by broadcasters).

Twitch

Follow Channel

Adds you to the followers of a specified channel.

Twitch

Get Channel Information

Gets informations for specified channel.

Twitch

Block a User

Blocks a user; that is, adds a specified target user to your blocks list.

Twitch

Create Feed Post

Creates a post in your channel feed.

Twitch

Update Channel

Updates an existing channel.

GoSMS

Načíst detail zprávy

Načte detail zprávy.

GoSMS

Načti detail organizace (kredit, kanály)

Načte detail organizace včetně seznamu kanálů a stavu kreditu.

GoSMS

Odeslat textovou zprávu

Odesílá textovou zprávu přes GoSMS bránu.

GoSMS

Otestovat vytvoření zprávy bez odeslání

Otestuje vytvoření zprávy bez odeslání a vrátí informace o testovací zprávě.

GoSMS

Smazat textovou zprávu

Smaže textovou zprávu.

Vyhledávače

Twitch

List Followed Videos

Gets the videos from channels you follow.

Twitch

List Channel Videos

Gets a list of VODs (Video on Demand) from a specified channel.

Twitch

List Multiple Feed Posts

Gets posts from a specified channel feed.

Twitch

List Top Clips

Gets the top clips which meet a specified set of parameters.

Twitch

List User Block List

Shows your block list. List sorted by recency, newest first.

Twitch

List Channel Editors

Gets a list of users who are editors for your channel.

Twitch

List Channel Communities

Gets the communities for a specified channel

Twitch

List Live Streams

Gets a list of live streams.

Twitch

List Featured Streams

Gets a list of all featured live streams.

Twitch

List Users

Gets the user objects for the specified Twitch login names (up to 100). If a specified user’s Twitch-registered email address is not verified, null is returned for that user.

Twitch

List Channel Teams

Gets a list of teams to which a specified channel belongs.

Twitch

Search Games

Searches for games based on a specified query parameter. A game is returned if the query parameter is matched entirely or partially, in the game name.

Twitch

List Channel Subscribers

Gets a list of users subscribed to your channel.

Twitch

List Top Videos

Gets the top videos based on viewcount, optionally filtered by game or time period.

Twitch

Search Streams

Searches for streams based on a specified query parameter. A stream is returned if the query parameter is matched entirely or partially, in the channel description or game name.

Twitch

List User Follows

Gets a list of all channels followed by a specified user, sorted by the date when they started following each channel.

Twitch

Search Channels

Searches for channels based on a specified query parameter. A channel is returned if the query parameter is matched entirely or partially, in the channel description or game name.

Twitch

List Followed Streams

Gets a list of online streams you follow.

Twitch

List Channel Followers

Gets a list of users who follow a specified channel, sorted by the date when they started following the channel.

GoSMS

Načíst seznam odpovědí ke zprávě

Načte seznam odpovědí ke zprávě.

Integrujte EET, MailChimp, Plotly, Twitch, GoSMS s těmito službami