Transformátory

Google Překladač

Přeložit text

Přeloží text mezi dvěma jazyky.

Akce

EET

Odeslat tržbu

Odešle tržbu do EET a vrátí fiskální identifikační kód (FIK).

EET

Vytvořit podpisový kód poplatníka (PKP)

Z předaných dat vytvoří PKP (slouží pro offline režim).

Integrujte EET, Google Překladač s těmito službami