Transformátory

Google Zkracovač URL

Zkrátit URL

Zkrátí dlouhou URL na krátkou verzi http://goo.gl/***.

Akce

EET

Odeslat tržbu

Odešle tržbu do EET a vrátí fiskální identifikační kód (FIK).

EET

Vytvořit podpisový kód poplatníka (PKP)

Z předaných dat vytvoří PKP (slouží pro offline režim).

Integrujte EET, Google Zkracovač URL s těmito službami