Akce

EET

Odeslat tržbu

Odešle tržbu do EET a vrátí fiskální identifikační kód (FIK).

EET

Vytvořit podpisový kód poplatníka (PKP)

Z předaných dat vytvoří PKP (slouží pro offline režim).

Google Nákupy

Aktualizovat produkt

Aktualizuje cenu, dostupnost nebo množství produktu.

Google Nákupy

Smazat produkt

Trvale odstraní produkt

Google Nákupy

Vytvořit nebo aktualizovat produkt

Vloží nebo aktualizuje kompletní informace o produktu.

Integrujte EET, Google Nákupy s těmito službami