Integrace EET, Google Tabulky, iDoklad, Microsoft SQL Server, Infusionsoft

EET
Google Tabulky
iDoklad
Microsoft SQL Server
Infusionsoft
Vyzkoušejte Integromat ZDARMA
Integromat je pro běžné použití zdarma.

Co je to Integromat?

GmailWatch emailsGoogle SheetsAdd a rowGmailIterate attachmentsRouterFacebookCreate a postArchiveCreate an archiveDropboxUpload a fileDocuments onlyImages onlyKdyž přijde nový emailPřidej řádek do sheetuZpracuj přílohyjednu po druhé ...Nahraj fotky na zeďZazipuj dokumentyNahraj archiv

Integromat automatizuje procesy, které děláte ručně. Propojuje aplikace, přenáší a transformuje data. To vše neustále 24 hodin denně, bez nutnosti Vašeho zásahu. Pouze nastavte, co má dělat a nechte ho pracovat za Vás. Šetřete svůj čas!

Spouštěče

Google Tabulky

Sledovat list

Spustí se, pokud uživatel přidal nový řádek k vybranému listu.

iDoklad

Sledovat úhrady

Spustí se, pokud je do systému vložena nová úhrada.

iDoklad

Sledovat faktury

Spustí se, když je vložen nový doklad (faktura přijatá, vydaná nebo zálohová).

iDoklad

Sledovat položky ceníku

Spustí se, pokud je vložena nová položka ceníku do seznamu.

Infusionsoft

Watch new Applied Tags

Checks if a new tag was applied to a specific contact.

Infusionsoft

Watch new Appointments

Checks if new appointment was created.

Infusionsoft

Watch new Tasks

Checks if new task was created.

Infusionsoft

Watch sent Emails

Checks if new email was sent.

Infusionsoft

Watch new Orders

Checks if new order was created.

Infusionsoft

Watch new Opportunities

Checks if new opportunity was created.

Infusionsoft

Watch new Files

Checks if new file was created.

Infusionsoft

Watch new Contacts

Checks if new contact was created.

Infusionsoft

Watch a Tag

Checks if specific tag was added to any contact.

Akce

EET

Odeslat tržbu

Odešle tržbu do EET a vrátí fiskální identifikační kód (FIK).

EET

Vytvořit podpisový kód poplatníka (PKP)

Z předaných dat vytvoří PKP (slouží pro offline režim).

Google Tabulky

Přidat řádek

Google Tabulky

Aktualizovat řádek

Google Tabulky

Smazat řádek

Google Tabulky

Vybrat řádky

Vrátí řádky podle zadaných kritérií ve vybraném listu.

Google Tabulky

Aktualizovat buňku

Google Tabulky

Přidat list

Google Tabulky

Smazat list

Google Tabulky

Načíst seznam listů

Načte seznam listů v tabulce.

Google Tabulky

Získat obsah buňky

Vrátí obsah v určité buňce.

iDoklad

Upravit položku ceníku

Upraví položku ceníku.

iDoklad

Odstranit položku ze seznamu ceníku

Odstranit položku ze seznamu ceníku.

iDoklad

Odstranit fakturu

Odstraní doklad (fakturu vydanou, přijatou, nebo zálohovou).

iDoklad

Doručit fakturu e-mailem

Odešle vydanou nebo zálohovou fakturu odběrateli.

iDoklad

Načíst položku ceníku

Načte položku ceníku dle ID.

iDoklad

Odstranit úhradu

Odstraní úhradu ze seznamu úhrad.

iDoklad

Načíst fakturu

Načte údaje o dokladu (faktuře vydané, přijaté, nebo zálohové).

iDoklad

Načíst úhradu

Vrátí údaje o úhradě. Vhodné pro zobrazení detailu úhrady.

iDoklad

Odstranit kontakt

Odstraní kontakt.

iDoklad

Provést oduhrazení faktury

Provede plné oduhrazení faktury (vystavené, přijaté nebo zálohové).

iDoklad

Vytvořit kontakt

Vytvoří nový kontakt.

iDoklad

Označit fakturu jako uhrazenou

Provede plné uhrazení faktury (vystavené, přijaté nebo zálohové).

iDoklad

Vložit položku ceníku do seznamu.

Vloží novou položku ceníku do seznamu.

iDoklad

Vložit úhradu

Vloží novou úhradu do seznamu úhrad. Úhrada by měla obsahovat id dokladu který hradí.

iDoklad

Načíst kontakt

Vrátí detailní informace o kontaktu.

iDoklad

Získat PDF

Získá PDF tiskovou sestavu zadaného dokladu.

iDoklad

Upravit kontakt

Upraví vybraný kontakt.

iDoklad

Vyúčtovat zálohovou fakturu

Provede vyúčtování zálohové faktury. Faktura musí být uhrazena.

iDoklad

Upravit fakturu

Upraví doklad (fakturu vydanou, přijatou, nebo zálohovou).

iDoklad

Vytvořit fakturu

Vloží nový doklad (fakturu vydanou, přijatou, nebo zálohovou) do seznamu.

iDoklad

Zaktualizovat fakturační adresu

Zaktualizuje fakturační adresu odběratele na vydané faktuře beze změny ostatních parametrů faktury.

Microsoft SQL Server

Spustit uloženou proceduru.

Infusionsoft

Retrieve an Appointment

Retrieves a specific appointment belonging to you.

Infusionsoft

Create Tag

Creates a new tag.

Infusionsoft

Replace a File

Uploads a file to replace an existing one.

Infusionsoft

Remove Tag from Contacts

Removes a tag from a list of contacts.

Infusionsoft

Delete an Appointment

Deletes the specified appointment.

Infusionsoft

Remove Applied Tags

Removes a list of tags from the given contact.

Infusionsoft

Retrieve a Tag

Retrieves a single tag.

Infusionsoft

Apply Tags

Applies a list of tags to a given contact record.

Infusionsoft

Retrieve a File

Retrieves metadata about a specific file.

Infusionsoft

Retrieve a Contact

Retrieves a single contact.

Infusionsoft

Delete Task

Permanently deletes a specified task.

Infusionsoft

Delete Contact

Deletes the specified contact.

Infusionsoft

Update a Contact

Updates a contact with only the values provided in the request.

Infusionsoft

Create a Contact

Creates a new contact in your contact list.

Infusionsoft

Upload a File

Uploads a File.

Infusionsoft

Apply Tag to Contacts

Applies a tag to a list of contacts.

Infusionsoft

Create a Task

Creates a new task.

Infusionsoft

Create Tag Category

Creates a new tag category.

Infusionsoft

Create or Update a Contact

Creates a new contact or updates a contact in your contact list.

Infusionsoft

Delete File

Deletes the specified file.

Infusionsoft

Update Task

Updates a task with only the values provided in the request.

Infusionsoft

Retrieve Transaction

Retrieves a single transaction.

Infusionsoft

Retrieve Product

Retrieves a single product from your Infusionsoft account.

Infusionsoft

Retrieve a Task

Retrieves a single task.

Infusionsoft

Retrieve an Order

Retrieves a single order.

Infusionsoft

Retrieve an Opportunity

Retrieves a single opportunity.

Iterátory

Microsoft SQL Server

Procházet recordset

Prochází přijatý recordset jeden řádek po druhém.

Vyhledávače

iDoklad

Načíst úhrady

Načte seznam úhrad. Filtry jsou volitelné.

iDoklad

Načíst seznam kontaktů

Vrátí seznam kontaktů, které jsou na iDokladu uloženy.

iDoklad

Vyhledat kontakty

Vyhledá kontakty na základě nastavených filtrů

iDoklad

Načíst faktury

Načte seznam dokladů (faktur přijatých, vydaných nebo zálohových).

iDoklad

Načíst seznam položek ceníku

Načte seznam položek ceníku.

Infusionsoft

Retrieve Order Transactions

Retrieves a list of all transactions on a given order using the specified search criteria.

Infusionsoft

List Transactions

Retrieves a list transactions for a given contact.

Infusionsoft

List Custom Fields of Contacts

Retrieves a list of custom fields for Contacts

Infusionsoft

List Campaigns

Retrieves all your campaigns

Infusionsoft

List Tags

Retrieve a list of tags defined in the application

Infusionsoft

List Tasks

Retrieves a list of all tasks using the specified search criteria

Infusionsoft

List Products

Retrieves a list of all products

Infusionsoft

List Applied Tags

Retrieves a list of tags applied to a given contact.

Infusionsoft

List Files

Retrieves a list of all files

Infusionsoft

List Emails sent to Contact

List Emails that have been sent to a Contact

Infusionsoft

List Tagged Contacts

Retrieves a list of contacts that have the given tag applied

Infusionsoft

List Opportunities

Retrieves a list of all opportunities

Infusionsoft

List Appointments

Retrieves all your appointments

Infusionsoft

List Orders

Retrieves a list of all orders using the specified search criteria

Infusionsoft

List Contacts

Retrieves a list of all your contacts

Infusionsoft

List All Emails sent

Retrieves a list of emails that have been sent.

Infusionsoft

Retrieve Commissions

Retrieves a list of commissions based on affiliate or date range.

Integrujte EET, Google Tabulky, iDoklad, Microsoft SQL Server, Infusionsoft s těmito službami