Spouštěče

Google Tabulky

Sledovat list

Spustí se, pokud uživatel přidal nový řádek k vybranému listu.

Akce

EET

Odeslat tržbu

Odešle tržbu do EET a vrátí fiskální identifikační kód (FIK).

EET

Vytvořit podpisový kód poplatníka (PKP)

Z předaných dat vytvoří PKP (slouží pro offline režim).

Google Tabulky

Přidat řádek

Google Tabulky

Aktualizovat řádek

Google Tabulky

Smazat řádek

Google Tabulky

Vybrat řádky

Vrátí řádky podle zadaných kritérií ve vybraném listu.

Google Tabulky

Aktualizovat buňku

Google Tabulky

Přidat list

Google Tabulky

Smazat list

Google Tabulky

Získat obsah buňky

Vrátí obsah v určité buňce.

Integrace služby EET, Google Tabulky

Integrujte EET, Google Tabulky s těmito službami