Spouštěče

Google+

Sledovat aktivity

Spustí se, pokud byl vytvořen nový příspěvek nebo byl některý z existujících aktualizován.

Akce

EET

Odeslat tržbu

Odešle tržbu do EET a vrátí fiskální identifikační kód (FIK).

EET

Vytvořit podpisový kód poplatníka (PKP)

Z předaných dat vytvoří PKP (slouží pro offline režim).

Integrujte EET, Google+ s těmito službami