Akce

EET

Odeslat tržbu

Odešle tržbu do EET a vrátí fiskální identifikační kód (FIK).

EET

Vytvořit podpisový kód poplatníka (PKP)

Z předaných dat vytvoří PKP (slouží pro offline režim).

Google Cloud Print

Print

Sends print job to the Google Cloud Print service.

Google Cloud Print

Delete a job

Deletes a job.

Vyhledávače

Google Cloud Print

Get a print jobs

Gets a print jobs.

Integrujte EET, Google Cloud Print s těmito službami