Spouštěče

Webhooky

Vlastní Mailhook

Spustí se, pokud Integromat obdrží data.

Webhooky

Vlastní Webhook

Spustí se, pokud Integromat obdrží data.

Akce

EET

Odeslat tržbu

Odešle tržbu do EET a vrátí fiskální identifikační kód (FIK).

EET

Vytvořit podpisový kód poplatníka (PKP)

Z předaných dat vytvoří PKP (slouží pro offline režim).

Webhooky

Odpovědět na Webhook

Vytvoří odpověď pro zpracovávaný webhook.

Integrujte EET, Webhooky s těmito službami