Spouštěče

Freshdesk

Watch tickets

Triggers when a new ticket is created.

Akce

Freshdesk

Update a ticket

Updates a ticket with entered information.

Freshdesk

Delete a ticket

Deletes a ticket.

Freshdesk

Create a ticket

Creates a new ticket.

Freshdesk

Create a reply

Creates a reply to a specific ticket.

Freshdesk

Delete a contact

Deletes a contact.

Freshdesk

Create a note

Creates a note.

Freshdesk

Create an outbound email

Creates an outbound email.

Freshdesk

Create a contact

Creates a contact.

Freshdesk

Update a contact

Updates a contact.

EET

Odeslat tržbu

Odešle tržbu do EET a vrátí fiskální identifikační kód (FIK).

EET

Vytvořit podpisový kód poplatníka (PKP)

Z předaných dat vytvoří PKP (slouží pro offline režim).

Vyhledávače

Freshdesk

View a contact

Allows you to view a specific contact.

Freshdesk

List all contacts

Lists all contacts.

Freshdesk

List all satisfaction ratings of a ticket

Lists all satisfaction ratings of a ticket.

Freshdesk

List all tickets

Lists all tickets.

Freshdesk

List all time entries of a ticket

Lists all time entries of a ticket.

Freshdesk

List all conversations of a ticket

Lists all conversations of a ticket.

Freshdesk

View a ticket

Allows you to view a specific ticket

Integrujte EET, Freshdesk s těmito službami