Spouštěče

ABRA FlexiBee

Sledovat změny v evidenci (webhook)OKAMŽITÝ

Spustí se, pokud dojde ve zvolené evidenci ke zvoleným změnám.

ABRA FlexiBee

Sledovat změny v evidenci

Spustí se, pokud bude ve zvolené evidenci vytvořen nebo upraven záznam.

Akce

EET

Odeslat tržbu

Odešle tržbu do EET a vrátí fiskální identifikační kód (FIK).

EET

Vytvořit podpisový kód poplatníka (PKP)

Z předaných dat vytvoří PKP (slouží pro offline režim).

ABRA FlexiBee

Smazat záznam

Smaže konkrétní záznam ve zvolené evidenci.

ABRA FlexiBee

Upravit záznam

Upraví konkrétní záznam ve zvolené evidenci.

ABRA FlexiBee

Přidat záznam

Přidá nový záznam do zvolené evidence.

ABRA FlexiBee

Storno záznamu

Stornuje konkrétní záznam ve zvolené evidenci. Lze použít pouze pro doklady.

ABRA FlexiBee

Načíst detail záznamu

Načte detail záznamu ve zvolené evidenci dle zadaného identifikátoru.

ABRA FlexiBee

Nahrát přílohu

Nahraje přílohu ke zvolenému záznamu.

Vyhledávače

ABRA FlexiBee

Načíst přílohy

Načte seznam všech příloh u zvoleného záznamu.

ABRA FlexiBee

Hledat v evidenci

Načte záznamy ze zvolené evidence odpovídající zadaným kritériím.

Integrujte EET, ABRA FlexiBee s těmito službami