Akce

EET

Odeslat tržbu

Odešle tržbu do EET a vrátí fiskální identifikační kód (FIK).

EET

Vytvořit podpisový kód poplatníka (PKP)

Z předaných dat vytvoří PKP (slouží pro offline režim).

Firebase Cloud Messaging

Poslat zprávu

Pošle zprávu na zvolená zařízení.

Integrujte EET, Firebase Cloud Messaging s těmito službami