Spouštěče

Facebook stránky

Sledovat fotografie

Spustí se, pokud byla přidána nová fotografie na sledovanou stránku.

Facebook stránky

Sledovat komentáře

Spustí se, pokud byl ke sledovanému příspěvku přidán nový komentář.

Facebook stránky

Sledovat příspěvky

Spustí se, pokud byl přidán nový příspěvek na sledovanou stránku.

Facebook stránky

Sledovat videa

Spustí se, pokud bylo přidáno nové video na sledovanou stránku.

Facebook stránky

Sledovat příspěvky u události

Spustí se, pokud byl přidán nový příspěvek na stránku události.

Akce

EET

Odeslat tržbu

Odešle tržbu do EET a vrátí fiskální identifikační kód (FIK).

EET

Vytvořit podpisový kód poplatníka (PKP)

Z předaných dat vytvoří PKP (slouží pro offline režim).

Facebook stránky

Získat příspěvek

Získá konkrétní příspěvek.

Facebook stránky

Získat příspěvky

Získá příspěvky za určité období.

Facebook stránky

Vytvořit příspěvek

Facebook stránky

Aktualizovat příspěvek

Facebook stránky

Smazat příspěvek

Facebook stránky

Nahrát fotografii

Facebook stránky

Smazat fotografii

Facebook stránky

Nahrát video

Facebook stránky

Aktualizovat video

Facebook stránky

Smazat video

Facebook stránky

Získat komentáře

Získá komentáře u daného příspěvku.

Facebook stránky

Vytvořit komentář

Facebook stránky

Získat informace o stránce

Facebook stránky

Získat reakce

Získá reakce k příspěvku.

Integrujte EET, Facebook stránky s těmito službami