Spouštěče

Facebook skupiny

Sledovat fotografie

Spustí se, pokud byla přidána nová fotografie ve sledované skupině.

Facebook skupiny

Sledovat komentáře

Spustí se, pokud byl ke sledovanému příspěvku přidán nový komentář.

Facebook skupiny

Sledovat příspěvky

Spustí se, pokud byl přidán nový příspěvek ve sledované skupině.

Facebook skupiny

Sledovat videa

Spustí se, pokud bylo přidáno nové video ve sledované skupině.

Facebook skupiny

Sledovat příspěvky u události

Spustí se, pokud byl přidán nový příspěvek na stránku události.

Akce

EET

Odeslat tržbu

Odešle tržbu do EET a vrátí fiskální identifikační kód (FIK).

EET

Vytvořit podpisový kód poplatníka (PKP)

Z předaných dat vytvoří PKP (slouží pro offline režim).

Facebook skupiny

Získat příspěvek

Získá konkrétní příspěvek.

Facebook skupiny

Získat příspěvky

Získá příspěvky za určité období.

Facebook skupiny

Vytvořit příspěvek

Facebook skupiny

Aktualizovat příspěvek

Facebook skupiny

Smazat příspěvek

Facebook skupiny

Nahrát fotografii

Facebook skupiny

Smazat fotografii

Facebook skupiny

Nahrát video

Facebook skupiny

Aktualizovat video

Facebook skupiny

Smazat video

Facebook skupiny

Získat komentáře

Získá komentáře u daného příspěvku.

Facebook skupiny

Vytvořit komentář

Facebook skupiny

Získat reakce

Získá reakce k příspěvku.

Integrujte EET, Facebook skupiny s těmito službami