Spouštěče

Facebook

Sledovat fotografie

Spustí se, pokud byla přidána nová fotografie na sledovaný profil nebo stránku.

Facebook

Sledovat komentáře

Spustí se, pokud byl ke sledovanému příspěvku přidán nový komentář.

Facebook

Sledovat příspěvky

Spustí se, pokud byl přidán nový příspěvek na sledovaný profil, stránku nebo skupinu.

Facebook

Sledovat videa

Spustí se, pokud bylo přidáno nové video na sledovaný profil nebo stránku.

Facebook

Sledovat příspěvky u události

Spustí se, pokud byl přidán nový příspěvek na stránku události.

Akce

EET

Odeslat tržbu

Odešle tržbu do EET a vrátí fiskální identifikační kód (FIK).

EET

Vytvořit podpisový kód poplatníka (PKP)

Z předaných dat vytvoří PKP (slouží pro offline režim).

Facebook

Získat příspěvek

Získá konkrétní příspěvek.

Facebook

Získat příspěvky

Získá příspěvky za určité období.

Facebook

Vytvořit příspěvek

Facebook

Aktualizovat příspěvek

Facebook

Smazat příspěvek

Facebook

Nahrát fotografii

Facebook

Smazat fotografii

Facebook

Nahrát video

Facebook

Aktualizovat video

Facebook

Smazat video

Facebook

Získat komentáře

Získá komentáře u daného příspěvku.

Facebook

Vytvořit komentář

Facebook

Získat počet 'To se mi líbí'

Získá počet 'To se mi líbí' pro příspěvěk, komentář, fotku nebo video.

Facebook

Získat reakce

Získá reakce k příspěvku.

Integrujte EET, Facebook s těmito službami