Spouštěče

Cognito Forms

Watch for new entriesOKAMŽITÝ

Triggers when a new entry comes to your Cognito Form.

Akce

EET

Odeslat tržbu

Odešle tržbu do EET a vrátí fiskální identifikační kód (FIK).

EET

Vytvořit podpisový kód poplatníka (PKP)

Z předaných dat vytvoří PKP (slouží pro offline režim).

Integrujte EET, Cognito Forms s těmito službami