Spouštěče

Basecamp 3

Watch todosOKAMŽITÝ

Triggers when a todo is completed or uncompleted.

Basecamp 3

Watch commentsOKAMŽITÝ

Triggers when a new comment is created, modified or trashed.

Basecamp 3

Watch messagesOKAMŽITÝ

Triggers when a new message is: created, active, title updated, content updated, copied, inserted, archived, unarchived, trashed, untrashed or deleted.

Basecamp 3

Watch uploadsOKAMŽITÝ

Triggers when a new file is uploaded.

Basecamp 3

Watch todolistsOKAMŽITÝ

Triggers when a new todolist is created, modified or trashed.

Basecamp 3

Watch documentsOKAMŽITÝ

Triggers when a new document is created.

Basecamp 3

Watch projects

Triggers when a new project is created.

Basecamp 3

Watch people

Triggers when a new person is created.

Akce

EET

Odeslat tržbu

Odešle tržbu do EET a vrátí fiskální identifikační kód (FIK).

EET

Vytvořit podpisový kód poplatníka (PKP)

Z předaných dat vytvoří PKP (slouží pro offline režim).

Basecamp 3

Create a message

Creates a new message

Basecamp 3

Update a message

Updates a message.

Basecamp 3

Create a project

Creates a new project.

Basecamp 3

Update a project

Updates a project.

Basecamp 3

Update a todolist

Updates a todolist.

Basecamp 3

Trash a project

Puts a project in the trash.

Basecamp 3

Update a schedule entry

Updates a schedule entry.

Basecamp 3

Trash a schedule entry

Trashes a schedule entry.

Basecamp 3

Create a todo

Creates a todo.

Basecamp 3

Create a schedule entry

Creates a schedule entry.

Basecamp 3

Get a project

Gets a project.

Basecamp 3

Get a message

Gets a message.

Basecamp 3

Trash a todolist

Trashes a todolist.

Basecamp 3

Trash a message

Trashes a message.

Basecamp 3

Create a todolist

Creates a new todolist.

Integrujte EET, Basecamp 3 s těmito službami