Spouštěče

Apifier

Watch Crawler ExecutionsOKAMŽITÝ

Triggers immediately after the crawler finishes.

Akce

EET

Odeslat tržbu

Odešle tržbu do EET a vrátí fiskální identifikační kód (FIK).

EET

Vytvořit podpisový kód poplatníka (PKP)

Z předaných dat vytvoří PKP (slouží pro offline režim).

Apifier

Start Execution

Starts execution of a specific crawler.

Apifier

Get Last Execution

Gets information about the last execution of a specific crawler.

Vyhledávače

Apifier

Get Execution Results

Gets results from a specific crawler execution.

Apifier

Get Last Execution Results

Gets results of the last execution from a specific crawler.

Integrujte EET, Apifier s těmito službami