Spouštěče

Android

Sledovat příchozí SMS

Spustí se, pokud zařízení přijme SMS zprávu.

Android

Nová fotografie

Spustí se, pokud zařízení pořídí fotografii.

Android

Připojení k WiFi

Spustí se, pokud se zařízení připojí na WiFi.

Android

Odpojení od WiFi

Spustí se, pokud se zařízení odpojí od WiFi.

Android

Sledovat odchozí SMS

Spustí se, pokud zařízení odešle SMS zprávu.

Android

Sledovat ukončení odchozích hovorů

Spustí se, pokud zařízení zaregistruje ukončený odchozí hovor.

Android

Sledovat vstup/výstup z oblasti

Spustí se, pokud zařízení opustí nebo vstoupí do některého z předem definovaných kruhů.

Android

Sledovat změnu polohy

Spustí se, pokud zařízení změní svou polohu.

Android

Sledovat příchozí hovory

Spustí se, pokud zařízení zaregistruje příchozí hovor.

Android

Sledovat ukončení příchozích hovorů

Spustí se, pokud zařízení zaregistruje ukončený přichozí hovor.

Android

Sledovat odchozí hovory

Spustí se, pokud je ze zařízení uskutečněn odchozí hovor.

Akce

EET

Odeslat tržbu

Odešle tržbu do EET a vrátí fiskální identifikační kód (FIK).

EET

Vytvořit podpisový kód poplatníka (PKP)

Z předaných dat vytvoří PKP (slouží pro offline režim).

Android

Poslat SMS

Odešle SMS zprávu.

Android

Nahrát fotografii

Nahraje fotografii na zařízení.

Android

Otevřít webový prohlížeč

Otevře na cílovém zařízení okno prohlížeče s předvyplněnou URL adresou.

Android

Vypnout Wifi

Vypne na cílovém zařízení wifi.

Android

Zapnout Wifi

Zapne na cílovém zařízení wifi.

Android

Zavřít webový prohlížeč

Zavře na cílovém zařízení okno prohlížeče.

Integrujte EET, Android s těmito službami