Spouštěče

Airtable

Watch records

Runs when a new record is added. Please note that in order for the trigger to work, you need to have (or add) a Created Time field to your table.

Airtable

Watch records in view

Runs when a new record is added in view. Please note that in order for the trigger to work, you need to have (or add) a Created Time field to your table

Akce

Airtable

Retrieve a record

Retrieve a single record by its Id

Airtable

Update a record

Update a record by its Id

Airtable

Delete a record

Delete a record by its Id

Airtable

Create a record

Creates a new record in Airtable

EET

Odeslat tržbu

Odešle tržbu do EET a vrátí fiskální identifikační kód (FIK).

EET

Vytvořit podpisový kód poplatníka (PKP)

Z předaných dat vytvoří PKP (slouží pro offline režim).

Vyhledávače

Airtable

Search records

Search for specific records or return all records

Integrujte EET, Airtable s těmito službami