Vyhledávače

Vyhledávače jsou moduly, které na základě zadaných parametrů načítají data. Jelikož mohou vracet více než jeden výsledek, podobá se jejich chování iterátorům.

Vyhledávání kontaktů

Následující příklad demonstruje scénář, který načte všechny kontakty ve službě Google Contacts odpovídající zadaným kritériím a odešle jim email.

Všimněte si, že vyhledávač můžete umístit na první místo ve scénáři a nahradit jím klasický spouštěč.

ContactsGet contacts1EmailSend an email3