Spouštěče

Spouštěč je modul, který vrací nové či aktualizované záznamy (dle jeho nastavení) od posledního spuštění scénáře. Integromat rozlišuje dva typy spouštěčů - plánovaný a instantní.

Instantní spouštěč

Takový typ spouštěče spouští scénář v okamžiku, kdy daná aplikace nebo služba zašle do Integromatu informaci o vzniklé události.

S instantním spouštěčem se můžete setkat např. u naší mobilní aplikace - jakmile v mobilním zařízení vznikne některá ze sledovaných událostí, dostává Integromat informaci o události téměř okamžitě. (za předpokladu, že je dostupné internetové připojení).

AndroidWatch text messages1SlackCreate a message1

Plánovaný spouštěč

Takový typ spouštěče dotazuje v pravidelných intervalech danou aplikaci nebo službu, zda jsou k dispozici nová data. Typickým příkladem takové služby je email.

Na příkladu můžete vidět scénář, který přijaté emaily nahrává do Evernote a následně odesílá notifikaci na Slack.

EmailWatch emails1EvernoteAdd a note1SlackCreate a post1

Zpracování dvou emailových zpráv

V Integromatu si můžete zvolit, kolik záznamů bude v rámci jednoho běhu spouštěč zpracovávat.

Ukázka znázorňuje průběh scénáře, kde spouštěč načte dva emaily naráz. Moduly následující za spouštěčem jsou spuštěny tolikrát, kolik emailů spouštěč v rámci běhu načte.

EmailWatch emails1EvernoteAdd a row2SlackCreate a post2

Rozdíly mezi plánovaným a instantním spouštěčem

Zásadní výhodou instatních spouštěčů, oproti plánovaným, je obrovská úspora operací. Integromat je o nových událostech notifikován a nemusí se tak aplikace nebo služby neustále dokola dotazovat, zda-li má k dispozici nová data.

PRO TIP: Instantní spouštěče můžete nastavit do režimu plánovaného zpracování - Integromat přijaté události ukládá do fronty, kterou je pak možné v naplánovaném běhu zpracovat celou naráz.