Automatické ošetření chyb

Ošetření chyb je funkce, která Vám pomůže se efektivně vypořádat s neočekávanými chybami. Ve scénáři můžete u každého modulu vytvořit novou větev s extra logikou a filtry, která bude řešit případné chyby v jeho běhu. Můžete také vkládat speciální direktivy a tím určit, jak Integromat zpracuje zbytek scénáře po chybě.

Chyby, chyby, chyby

Zde můžete vidět ukázku chyby v průběhu jednoduchého scénáře, který na základě RSS feedu stahuje obrázky a uploaduje je na FTP server.

RSS modul vrátí 3 záznamy, scénář je však při zpracovávání druhého záznamu přerušen. Při neošetřené chybě ve scénáři spouštěč neaktualizuje svou pozici, aby nedošlo ke ztrátě dat.

Více o tom, jak spouštěče umožňují zpracovat více záznamů naráz se dočtete v sekci Spouštěče.

RSSWatch RSS feed items3HTTPProcess a HTTP(S) request2FTPUpload a file1

1. Ignorovat chybu

V takovém případě dojde k ignorování chyby a aktuálně zpracovávaný záznam z RSS feedu se přeskočí. Scénář pokračuje zpracováním dalšího záznamu v pořadí. Na FTP se nahrají pouze 2 soubory, protože jsme chybu u třetího ignorovali.

Jelikož byla chyba ošetřena, scénář končí úspěšně a spouštěč aktualizuje svou aktuální pozici. Příští běh scénáře pokračuje s novými záznamy. Chybný záznam je přeskočen.

RSSWatch RSS feed items1HTTPProcess a HTTP(S) request3FTPUpload a file2Ignore1

2. Vyřešit chybu za běhu

Větev pro ošetření chyby může obsahovat mimo direktiv také libovolné moduly, můžete tedy na chybu reagovat spuštěním odlišné logiky scénáře. Na příkladu je znázorněn postup, jak v případě chyby na jednom HTTP modulu spustit jiný HTTP modul. Direktiva "Resume" pak říká, že se zpracování vrátí do původní větve, jako kdyby žádná chyba nenastala.

Máte-li např. data uložena redundantně, můžete při chybě primárního zdroje dat použít sekundární zdroj dat.

RSSWatch RSS feed items1HTTPProcess a HTTP(S) request3FTPUpload a file3HTTPProcess a HTTP(S) request1Resume1

3. Pozastavit běh scénáře

Díky direktivě "Break" si můžete běh scénáře pozastavit a chybu vyřešit manuálně. Takto zastavený běh scénáře naleznete v sekci "Nedokončené běhy", kde máte možnost zbývající úsek scénáře pozměnit tak, aby doběhl bez chyby.

Můžete si také nastavit, aby se Integromat pokusil v nastavených interval scénář dokončit automaticky. Pokud se mu to nepodaří, dáme Vám o tom vědět a běh si pak můžete opravit manuálně.

RSSWatch RSS feed items1HTTPProcess a HTTP(S) request2FTPUpload a file1Break1

Výukové video - Práce s ošetřením chyb