Datové sklady

Datová sklady jsou perfektním nástrojem pro ukládání dat ve scénáři nebo pro přenos dat mezi jednotlivými scénáři či běhy scénáře. Díky datovým skladům již nemusíte řešit kam si uložit nová data v různých systémech při jejich synchronizaci. Jde o obdobu databáze nebo tabulky.

Uložení odpovědi z formuláře do datového skladu

Tento scénář nám ukládá do datového skladu data, která jsou vkládána pomocí formuláře služby TypeForm.

TypeformWatch entries1DatastoreAdd a record1

Vytvoření reportu z uložených odpovědí a jeho odeslání do emailu a Slacku

Na obrázku je znázorněn scénář, který vyhledá potřebná data v datovém skladu. Pomocí aggregačního modulu z nich spočítá součet nebo průměr. Výsledek odešle na email a do Slacku. Tento scénář si můžete libovolně načasovat (nap5. 1x týdně) a mít v pravidelných intervalech potřebné výsledky.

Data storeSearch records1ToolsNumeric aggregator1EmailSend an email1SlackCreate a message1

Vytvoření karty na základě nové události a uložení ID obou záznamů do datového skladu

Tento scénář Vám vytvoří na základě nově vzniklé události v Google kalendáři novou kartu v Trellu. Obě ID takto vzniklého souvisejícího páru Vám uloží do datového skladu. To Vám v budoucnu umožní reagovat na změnu jednoho ze záznamů adekvátní změnou druhého záznamu.

Google CalendarWatch a calendar1TrelloCreate a card1Data storeAdd a record1

Na základě změny v kalendáři změň kartu v Trellu

Po úpravě události v kalendáři si scénář v datovém skladu vyhledá ID karty Trella. Na základě typu události (úprava nebo zrušení) dojde k úpravě nebo zrušení odpovídající karty v Trellu.

Stejným způsobem pak můžeme ošetřit i přidání, změny a smazání karty v Trellu a následnou odpovídající změnu v Google kalendáři a vytvořit obousměrnou synchronizaci.

Google calendarWatch a calendar1DatastoreSearch a record1RouterUpdateCancelTrelloEdit a cardTrelloDelete a card1