Cykly

Integromat zpracovává běh scénáře v cyklech. V rámci jednoho běhu je možné spustit až několik cyklů. Každý cyklus představuje jedno izolované zpracování scénáře.

Archivace souborů v jednom cyklu

Na příkladu archivace souborů si ukážeme rozdíl mezi během scénáře v jednom cyklu a ve více cyklech.

Spouštěč je nastaven tak, aby načetl všechny soubory ve složce. Soubory se pak následně zabalí do archivu a ten se odešle emailem.

DropboxWatch files1ArchiveCreate an archive1GmailSend an email1

Archivace souborů ve více cyklech

Povolením běhu ve více cyklech a nastavením spouštěče na zpracování po jednotlivých souborech dochází k zásadní změně chování scénáře. Soubory jsou nyní archivovány po jednom a odesílány samostatně.

DropboxWatch files3ArchiveCreate an archive3GmailSend an email3