Agregátory

Agregátory jsou moduly, které, narozdíl od iterátorů, spojují samostatné části dat do dohromady.

Odeslání obsahu Dropbox složky na email

Tento jednoduchý příklad ukazuje základní princip iterace, kdy je modul Gmail spouštěn jednotlivě pro každý soubor nalezený na Dropboxu.

Jak můžete vidět z diagramu, scénář odešle při 3 nalezených souborech 3 emaily. Ve většíně případů budete spíše chtít odeslat tyto soubory v jedné zprávě jako několik příloh. Pro tento účel jsou v Integromatu dostupné agregátory.

DropboxWatch files1GmailSend an email3

Odeslání obsahu Dropbox složky na email jako přílohy

Příklad znázorňuje využití agregátoru polí, který získané soubory převede na pole příloh, které je následně předáno modulu Gmail. Ten poté odešle jednu emailovou adresu se 3 přílohami.

Všimněte si, že agregace je počítána vždy jen jako jedna operace bez ohledu na to, kolik položek bylo v průběhu agregace zpracováno.

DropboxWatch files1Flow ControlArray aggregator1GmailSend an email1

Odeslání obsahu Dropbox složky na email jako archiv

Na příkladu vidíte grafické znázornění archivace 3 souborů z Dropbox složky do jednoho archivu, který je následně odeslán emailem jako jedna příloha.

DropboxWatch files1ArchiveCreate an archive1GmailSend an email1

Sumarizace hodnot z CSV a následné odeslání výsledku do Google Chrome

Agregátory umí zpracovávat libovolná data, nejen se soubory. Integromat obsahuje několik agregátorů pro práci s texty, čísly, poli nebo tabulkami.

Na tomto příkladu můžete vidět numerický agregátor, který zpracovává hodnoty z CSV parseru. Nad získanými hodnotami poté provede agregační funkci SUM a výsledek pošle jako notifikaci do prohlížeče Google Chrome.

CSVParse CSV1ToolsNumeric aggregator1ChromeSend a notification1

Zvládáme i vnořené agregace

Následující scénář stáhne všechny přijaté emaily za uplynulý den, vyhledá v nich přílohy, ty zabalí do archivu a archiv nahraje na OneDrive. Následně vytvoří seznam všech nahraných souborů, který uloží do databáze.

GmailWatch emails1GmailIterate attachments1ArchiveCreate an archive1OneDriveUpload a file1ToolsText aggregator1MySQLExecute a stored procedure1

Výukové video - Agregace a iterace